Üye Girişix
Şifremi unuttum?
SMAÇ VURUŞU

Smaçta kısa ve hızlı adımlar kullanın. Topa vururken vücudu dik tutun. Bi­lek hareketini fazlaca kullanın. Bunun ile vücudun ağırlığının öne geçmesini sağlar, kolun ve omuzların doğru kullanımı ile gerekli kuvveti meydana getir­miş olursunuz. Raketi yukarıya doğru kaldırın ve topun tepe noktasına çıkarak vuruşunuzu yapın. Birde rüzgarlı havalarda smaçlara çok dikkat etmek gere­kir. Eğer lob rüzgara karşı geliyorsa, top beklediğinizden kısa düşecektir, bun­dan dolayı topa çok önde vurup fileye takma olasılığı artacaktır. En iyisi bu topların altına iyi girmektir. Eğer lob rüzgarla beraber geliyorsa, bekle­diğinizden daha uzun gelip çok arkanıza düşebilir. Bu seferde topu dışarı ata­bilirsiniz. iki smaç şeklindede en önemli faktör ileri veya geri geri hareket ederek vuruşlar için gerekli olan pozisyonu almaktır. Yüksek lobları düşürerek vurmalı. Çünkü topun düşüş açısı ve sürati rakibi zor bir pozisyona sokacaktır. Smaçta, eğer oyuncu iyi smaç stiline rağmen topları dışarıya atıyorsa, top vücudunun arkasına düşüyor demektir. Toplar fileye takılıyorsa; a) Topla temastan önce (kafayı) aşağıya indirmek, raket başınıda aşağıya çekmek, b) Topa vurmadan önce çok düşürmek, c) Dikkatsiz olmak gibi sebepleri vardır.

Smaçta en önemli olay, raketin kısa bir hareketle arkaya alınması (Servise göre) ve topun doğru zamanlanmasıdır. Raketi önce omuzları çapraz geçecek şekilde başı yukarıda olarak geriye almalı ve vücut yan dönme pozisyonuna gelmeli, ayaklar omuz genişliğinde açılmalı, vücut ağırlığı eşit olarak iki ba­cak üzerinde olmalı, bu arada raket tutan kol tam olarak açılmalıdır. Sol elle kol ileri, yukarı uzatılarak, top parmaklarla gösterilir. Bu sayede doğru po­zisyona girilir, topa raketin ortası ile ve önde vurulur. Continental tutuşu servis için geliştirdikten sonra, smaç içinde kullanabili­riz. Rahat bir tutuş şekli olan bu tutuşta bilekte rahat olduğu için, topu hisset­me kolay olur ve ayrıca hareket bilekten ve çok süratli çıktığı için daha kon­trollü ve kuvvetli bir vuruş meydana gelir. Genellikle servisi hangi tutuşla atıyorsanız, smaç vuruşunu da aynı tutuşla yapmanız doğru olur. Eğer Continen­tal tutuşu geliştirmiş iseniz ve atak bir oyun tarzınız varsa servis, vole ve smaç şeklindeki 3'lü çalışmayı tutuş değiştirmeden yapabilirsiniz.

SMAÇTA AYAK ÇALIŞMASI
smaç

Ayak Çalışması: Yanyana koşma: İyi smaç vu­rabilmek için, çok iyi pozisyon almak, topun nereye düşeceğini iyi zamanlamak gereklidir. Yanyana koşmada, sol ayak bulunduğu yerde hafif bir dönme yapar. Sağ ayak onun parale­line bir adımla geriye gider. Eğer top daha ge­riye düşecek ise, bu hareketin aynısı ikileme ol­arak devam eder.

smaç

Çapraz atlayarak koşma: Bunda da önce gene yanyana koşmada olduğu gibi, sol ayak hafif bir dönme ile fileye paralelolur. Sağ ayak geriye bir adım ata­rak onun paraleline gelir ve sonra sol ayak çapraz olarak sağ ayağın gerisine, sağ ayak gene bulunduğu yerin bir adım paralel gerisine gelir. Bu çaprazlama ile hareket topa vurana kadar devam eder.

smaç

SMAÇ'lar genellikle, rakibin sahadaki yerine ve smaç vuranın sahadaki duru­muna bağlıdır. Eğer yapılan loblar, orta sahayı geçiyorsa, vurulacak smaçlar baseline (arka çizgiye) doğru uzunca olmalıdır. (B şeklinde görüldüğü gibi) Yapılan loblar fileye yakın ise, genellikle topları kısa kenarlardan dışarı çıkarmak daha kolaydır. (A şeklinde görüldüğü gibi) NOT: Smaç vururken daima yan dön, aksi taktirde topu dışarı atmak veya fi­leye takmak ihtimali çoktur.

SMAÇ ATARKEN MEYDANA GELEN HATALAR
smaç

Yukarıdaki 1.ci fotoğrafta görülen hata, topa iyice yaklaşamamak, yani topun vurulması istenen yere yönlendirilmesini yapama­maktır . Genellikle bu tip hataları yapan oyuncu­ların, bacakları istenilen düzeyde süratli ol­mayıp, topla vücut arasındaki mesafeyi ve yükseklik ayarını yapmaya müsait değildir. Yani hareket kabiliyeti az olan oyuncu­lardır . Bu 2.ci fotoğraftaki hata ise, oyuncu burada duru­mu müsait olduğu halde, topa doğru raketle ve vücutla yükselmeyip, topu çok düşürüp bu­nun sonucunda kısık kol ve aşağıya doğru çökmüş vaziyetteki bir vücut pozisyonuyla topa vuruyor. Genellikle bu toplar fileye takılıyor. Bu hatayı yapan oyuncular, aynı zamanda bunu servislerinde de tekrarlarlar. Bunlar vücutla yukarıya doğru yükselme kabiliyeti az olan oyunculardır. Çökerek vurma daha kolaylarına gelir.

smaç

Yukarıdaki 1.ci fotoğrafta, oyuncu topla olan me­safesini iyi ayarlayamadığı için, top daha çok backhand tarafında kalmış, halbuki o topa backhand smaç veya yüksek backhand vole vurulabilir. Yukarıdada görüldüğü gibi, dengesiz bir vuruş olacaktır. Bunun bir sebe­bide bacakları zamanında iyi kullanmayıp, topla olan mesafeyi ve doğru pozisyonu bu­lamamaktır. Burada 2.ci fotoda yapılan hata ise, oyuncu topla vücudunun çok gerisinde buluşacaktır. Çok iyi bilek hareketi kullanarak topu karşı sahaya atması lazımdır. Genellikle bu pozisyonun sebebi, bacakları zamanında iyi kullanmayıp topla olan doğru pozisyonu bulamamak ve geç kalmaktır.

DUVARDA BACKHAND SMAÇ ÇALIŞMASI
smaç

Backhand smaç, çok az kul­lanılan bir vuruştur. Genellik­le fileye giden oyuncunun, backhand tarafına yapılan loblara karşı etkili bir vuruştur. Filedeki oyuncu, backhand'ine yapılan loba, yana kaçarak forehand smaç vuramıyacak pozisyonda ise, filedeki pozisyon hakimiye­tini kaybetmemek için, topu ya backhand smaçla bitirmeli ya da sert ve güzel bir plase vuruşla, rakip oyuncuyu zor durumlara düşürmelidir. Bu vuruşun duvardaki çalış­ması ise şöyle olur. Oyuncu 4-5m kadar duvara yaklaşır, elindeki topu duvara 0,5m ile 1m yakınlıkta yere vurdurur, top önce yere sonra duvara vu­rarak havaya yükselir. He­men kol ve raket topun seviye­sinde yukarıya kalkar, vücut yan döner. Raket, topla buluşabileceği en yüksek noktada buluşur. Vücut iyice yan dönüp, topu yanına alarak, mesafe kontrolünü ve yükseklik ayarını rahatça yapar. Vücut ağırlığı önce arka bacak üzerindedir, ra­ketle topa vururken bilek yap­mış olduğu seri bir hareketle topu istenilen yere hızlı ve kontrollü bir şekilde yollar. Yukarıda gözler topu takip ederken, vücut ağıdığıda arka bacaktan ön bacağa geçiyor. Yukarıdaki 3.cü fotoğrafta ise, vücut ağırlığı tamamen ön ba­cak üzerine geçmiş bulunuyor. Yapılan bilek hareketi ve ko­lun aşağıya hedefe doğru indi­rilmesi ile hareket bitirili­yor. Bu zor olan hareketin çalışmasını sizlere, eğer bilek yapınız kuvvetli ise, duvarda ve partnerin sahada devamlı topları backhand smaç vura­cak şekilde backhand'e at­masıyla, yapılan çalışma .0­larak tavsiye ederim.

 
 
Phone: +90 530 925 24 00 / Adres: Akra Barut Hotel - Antalya / TÜRKİYE Copyright © 2009 www.arifkocak.com All Rights Reserved.